YENİ GSMA VERİLERİ DİJİTAL CİNSİYET BÖLÜMÜNE UYANDIRMA ÇAĞRISIDIR


Yeni Rapor, Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Kadınlar için Dijital İçermede Kaygılı Yavaşlama Gösteriyor.

LONDRA, 15 Haziran 2022 /PRNewswire/ — Düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC’ler) mobil internet erişiminin genişlemesi hızla devam ediyor, ancak GSMA tarafından bugün yayınlanan yeni analize göre kadınları daha da geride bırakma riski var.

GSMA Mobil Cinsiyet Farkı Raporu 2022

GSMA Mobil Cinsiyet Uçurumu Raporu 2022, LMIC’lerde kadınların eşit dijital katılımına yönelik yıllarca süren ilerlemeden sonra, 2020’de 110 milyon olan LMIC’lere kıyasla 2021’de yalnızca 59 milyon ek kadının mobil internet kullanmaya başladığını gösteriyor.

Kadınların LMIC’lerde mobil interneti benimsediği büyüme hızındaki bu son yavaşlama, erkekler için devam eden yüksek büyüme oranlarının aksine. GSMA verilerinin ilk kez bu kadar olumsuz bir eğilim kaydettiğini temsil ediyor.

Rapor, LMIC’ler genelinde, mobil internet cinsiyet farkının 2017’den 2020’ye kadar her yıl yüzde 25’ten yüzde 15’e düştüğünü gösteriyor. Ancak 2021 GSMA verileri bu ivmenin kaybolduğunu gösteriyor. Kadınların artık mobil interneti kullanma olasılığı erkeklerden yüzde 16 daha az, bu da mobil internet kullanan erkeklerden 264 milyon daha az kadın anlamına geliyor.

İçinde Güney Asya, geleneksel olarak en geniş mobil cinsiyet farkı olan bölge, bu toparlanma daha da keskin oldu. Mobil internet cinsiyet farkı 2017’de yüzde 67’den 2020’de yüzde 36’ya önemli ölçüde daralmıştı, ancak şimdi yüzde 41’e genişledi.

GSMA Genel Müdürü Paspaslar “On yıllardır mobil internet, dünya genelinde, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde kadınların hayatlarını değiştiriyor. Ancak Mobil Cinsiyet Uçurumu Raporu 2022’deki endişe verici istatistikler, kadınların dijital ekonomide geride kalmasını önlemek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki kurumlar, şirketler ve hükümetler içermenin önemine odaklanmalı ve bu tür eşitsizliklerle aktif olarak mücadele etmeye çalışmalıdır. GSMA, bu olumsuz eğilimi ele almak ve kadınların dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar mobil teknolojinin dönüştürücü gücünü kaçırmamalarını sağlamak için mobil operatörler ve devlet paydaşlarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır.”

Bu bulgular özellikle önemlidir, çünkü mobil, kadınların LMIC’lerde internete erişmesinin birincil yolu olmaya devam etmektedir ve internet bağlantısının faydaları yaşamı değiştirebilmektedir. Özellikle COVID-19 salgını, kadınların sağlık bilgilerine erişmesine, karantina sırasında aileleriyle bağlantıda kalmasına, gelir getirici fırsatlara devam etmesine ve devlet desteğine erişmesine yardımcı olmak için cep telefonlarının değerli bir araç olarak önemini göstermiştir.

Sanayi eylemi

GSMA, mobil cinsiyet farkını kapatmak için eylemi hızlandırmak için 2016 yılında Connected Women Commitment Initiative’i başlattı. Bu süre zarfında, 40’tan fazla mobil operatör Afrika, Asya ve Latin Amerika kadınlar için dijital ve finansal katılımı hızlandırmak için resmi taahhütlerde bulundular. Bu operatörler, mobil internet veya mobil para hizmetleriyle halihazırda 55 milyondan fazla kadına ulaştı.

Ancak, mobil operatörler tek başına çalışamaz. Mobil cinsiyet farkı, kadınların ve ailelerinin bağlantının tüm avantajlarından yararlanabilmelerini sağlamak için tüm paydaşların dikkatini gerektiren önemli bir küresel sorundur. Toplamda, LMIC’lerdeki kadınların yalnızca %60’ı, erkeklerin %71’ine kıyasla artık mobil internet kullanıyor.

Yıllık GSMA Mobil Cinsiyet Uçurumu raporu, GSMA Mobile for Development Foundation aracılığıyla Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) tarafından finanse edilmektedir. Bu konuya dikkat çekmek için mobil cinsiyet farkının boyutlandırılmasında ve bölgesel ve ülke düzeyinde verilerin üretilmesinde ve ayrıca paydaşların eylemlerini bilgilendirmek için önemli kanıtlar sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu yılın bulguları, sorunu anlamak için veri toplamaya devam etmenin ve kadınların mobil internete erişimini ve mobil internetten faydalanmasını engelleyen temel engelleri ele almanın önemini ortaya koyuyor.

Bu konudaki ilerlemeyi gerçek anlamda hızlandırabilmemiz ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin daha fazla kökleşmemesini sağlamamız ancak farklı paydaşların ortak eylemi ve işbirliği ile mümkündür.

GSMA’nın Mobil Cinsiyet Uçurumu Raporu 2022’ye şu adresten ulaşılabilir:

Connected Women Commitment Initiative hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir:

GSMA hakkında

GSMA, olumlu iş ortamları ve toplumsal değişim için temel teşkil eden yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve sunmak için mobil ekosistemi birleştiren küresel bir organizasyondur. Vizyonumuz, insanların, endüstrinin ve toplumun gelişmesi için bağlantının tüm gücünü ortaya çıkarmaktır. Mobil ekosistemdeki ve komşu sektörlerdeki mobil operatörleri ve kuruluşları temsil eden GSMA, üyelerine üç geniş sütunda sunar: İyi Bağlantı, Endüstri Hizmetleri ve Çözümleri ve Sosyal Yardım. Bu faaliyet, politika geliştirmeyi, günümüzün en büyük toplumsal zorluklarıyla mücadele etmeyi, mobil çalışmayı sağlayan teknoloji ve birlikte çalışabilirliği desteklemeyi ve MWC ve M360 serisi etkinliklerde mobil ekosistemi bir araya getirmek için dünyanın en büyük platformunu sağlamayı içerir.

Sizi daha fazla bilgi edinmek için gsma.com’a davet ediyoruz

GSMA Bağlantılı Kadınlar Hakkında

GSMA’nın Connected Women programı, mobil internet ve mobil para hizmetlerine erişim ve bunları kullanan kadınların önündeki engelleri ele almak için mobil operatörler ve ortaklarıyla birlikte çalışır. Connected Women, mobil internet ve mobil para hizmetlerindeki cinsiyet farkını azaltmayı ve mobil endüstri için önemli ticari fırsatların ve kadınlar için sosyo-ekonomik faydaların kilidini açmayı hedefliyor.

Bu rapor, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) tarafından finanse edilen Kalkınma için GSMA Mobil Vakfı projesinin çıktısıdır. İfade edilen görüşler mutlaka her iki kuruluşun da görüşleri değildir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.gsma.com/connectedwomen adresini ziyaret edin.

GSMA logosu

Fotoğraf –

Logo –

YENİ GSMA VERİLERİ DİJİTAL CİNSİYET BÖLÜMÜNE UYANDIRMA ÇAĞRISIDIR

Sorumluluk Reddi:
Bu Basın Bülteni, Eastern Herald’ın yazı işleri personeli tarafından incelenmedi veya onaylanmadı.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/06/15/new-gsma-data-is-a-wake-up-call-for-the-digital-gender-divide/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir