Yarısı zamlı fatura bile cebi yaktı

EPDK’nin yüzde 50-127 aralarında yaptığı zam faturaya yansıdı. 230 kwH’lik tüketimde 8 günlük zamlı tarife faturanın yüzde 14’üne denk geliyor. Şikâyetler nedeniyle EPDK’den numaradan fatura incelemesi geldi.

Yarısı zamlı fatura bile cebi yaktı

Havva Gümüşkaya

Elektrik fiyatlarında yeni yılın birincil günü başlayan kademeli tarife faturalara yansımaya başladı. Tüketimin büyük bir bölümü aralık ayında olmasına karşın zamlı yeni tarifeden hesaplanan faturalarda “düşük, yüksek aşama” detayları da gösterildi.

Elektrik, kurdan kaynaklı büyüyen maliyetler ve kâr oranlarındaki düşüşten uzun süredir şikâyetçi olan özel enerji şirketlerine sağlanan ayrıcalıklarla yurttaşlara katbekat pahalıya satılırken dağılma şirketlerinin, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olması gereken zammı aralık ayı faturalarına da yansıttığı ileri sürüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şikâyetler üzerine harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada aralık faturalarının inceleneceği belirtildi.

Derece Derece tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ikâmetgâh aboneleri için aylık 150 kilovatsaate(kwH) değin olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kilovatsaat, aylık tüketimlerin 150 kilovatsaatin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/kilovatsaate yükseltilmişti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, perakende satış şirketlerinin, ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama gerçekleştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Uludağ Elektrik Dağılım A.Ş. (Uedaş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş daha önce yaptığı bir açıklamada “Aralık faturalarının bir kısmı Aralık 2021, bir kısmı ise Ocak 2022’ye ait. Yani aslında benzer fatura içerisinde iki farklı tarife var. Bu faturalarda daha saydam biçimde açıklanabilir. Bu hoş bir özeleştiri bu şekilde ayrıca tüketici ne oluyor, demez keza de şikâyetler ortadan kalkar” demişti.

ZAMMIN 8 GÜNLÜK YANSIMASI 34 LİRA

Aidat ve fonlar dâhil sıradan yüzde 52 ile yüzde 130 aralarında değişen oranlarda gelen zam aralık ve ocak ayının bir kısmını kapsayan fatura döneminin minik bölümüne yansısa deha etkisi koskocoman.

Elektrik Mühendisleri Odası, dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için 230 kwh elektrik tükettiğini hesaplıyor. EPDK’nin internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülüne göre 7 Aralık-8 Ocak tarihleri aralarında 150 kilovatsaati aşarak 230 kilovatsaat elektrik tüketilen bir konutta 32 günlük faturanın tutarının 244 lira civarında gelmesi gerekiyor. Zamlı tarifeye girmeyen 32 günlük bir faturanın tutarı ise 210 lira olarak hesaplanıyor. EPDK’ye tarafından yalnızca 8 jurnal zamlı tarifenin faturaya yansıması ise 34 lira. Diğer bir ifadeyle 244 liralık faturanın yüzde 14’ü zamlı döneme ait.

Faturanın tamamının zamlı tarifeden hesaplanması halinde ise örneğin ilk okumanın bir 1 Ocak, son okumanın ise 30 Ocak olduğu düşünülürse 230 kilovatsaat tüketildiğinde fatura tutarı 377 lira olarak hesaplanıyor.

ARALIK FATURALARI ZAMLI GELDİ İDDİASI

Söz konusu tartışma, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez göre cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazılmış soru önergesi sonrası gündeme gelmişti. CHP’li milletvekili, ocak ayında yapılan elektrik tarifesinin aralık ayı faturalarına yansıtıldığını bahis etmişti.

Tığlı yazılmış soru önergesinde “Tarafımıza gelen şikâyetlere tarafından sahiden yapılan bu dehşet zamların 1 Ocak 2022’den itibaren değil, bir önceki ay olan aralık 2021’den itibaren geçerli olduğu ocak ayının birincil günlerine bırakılan sayaç okuma hizmetlerinden anlaşılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

YANDAŞA KIYAK ÜZERINE KIYAK

Millet yüksek elektrik faturalarına ayaklanma ederken enerji şirketleri kendi ödemesi gereken faturaları ödemedi. Sayıştay Başkanlığı’nın Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nda 2020 yılında yaptığı denetimlerde şu saptama yapıldı:

“Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişileri tarafından tüketicilerden tahsil edilen ve bakanlığın bankadaki hesaplarına yatırılması gereken elektrik enerjisi fonunun (EEF) bazı şirketlerce yetersiz yatırıldığı veya hiç yatırılmadığı tespit edilmiştir.”

Bu tespite tarafından, 2020 yılında elektrik satışı yapan

• 197 firmadan 37’si hiç ödeme yapmamış,
• 18’i yetkisiz veya gecikmeli olarak yatırmıştır,
• Takriben 2 yüz milyon liranın firmalar kadar ödenmediği tespit edildi.

Yorum yapın