Yargıtay’dan sahipli eşeği çalan zanlı hakkında karar

Bir çocuk hakkında, 2015 yılında gündüz vakti, ağılın önünde emrindeki sahipli eşeği çaldığı suçlamasıyla dava açıldı. Yerel mahkeme, suçlama sonucunda eylemin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “kaliteli hırsızlığa” ilişkin “büyük ya da küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçu zarfında olduğuna hükmederek, takdiri indirimle suça sürüklenen çocuğa 2 yıl 1 ay suç oluşturan verdi. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 6. Suç Oluşturan Dairesine geldi. Dairenin kararında eşek, tavşan ve benzeri hayvanların büyük ya da küçükbaş hayvan sayılıp sayılamayacağının tartışmalı olduğuna dikkat çekilerek, ilk kez eşeğin büyükbaş hayvan olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Bazı yorumcuların, yürürlükten kaldırılmış olsa bile “deve, beygir, eşek, katır, manda, sığır ve yavrularının büyükbaş; koyun ve keçi ile yavrularının ise küçükbaş hayvan” kabul edildiği 5617 Sayılı “Hayvan Hırsızlığının Men’i Hakkında Kanun”a; bazılarının ise “Sığır, manda, at, deve, devekuşu ve domuz büyükbaş; koyun, keçi ve tavşan ise küçükbaş hayvandır” hükmü bulunan “Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Egzersiz ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Mevzuat” gereğince değer biçme yapılması gerektiğini savundukları kaydedilen görüşte, şöyle denildi: Yargıtay dan sahipli eşeği çalan zanlı hakkında karar #1 “Dairemizin çoğunluğu 5617 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmışsa da 5237 sayılı TCK’de de büyük veya küçükbaş hayvanın çalınması fiili, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edildiğinden sahipli eşeğin büyükbaş hayvan olarak kabul edilmesinin daha isabetli olacağı görüşündedir. Bu açıklamalardan daha sonra, 12 Nisan 2015 tarihinde, gündüz vakti, ağılın önünde emrindeki olan sahipli eşeğin çalınması fiilinin, TCK’nın 142/2-g bendi kapsamındaki kaliteli hırsızlık olarak nitelendirilmesinde hukuka aykırı bir cihet bulunmadığı değerlendirilmiştir.” Daire, suça sürüklenen çocuğa takdiri indirimin ardındaki TCK’deki “büyükbaş ya da küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçundan verilen 2 sene 1 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir