TERI Politika Özeti, Okyanusları İklim Eylemi Açısından Kritik Hale Getirmek İçin COP27 Çağrılarında BaşlatıldıÇarşamba günü Şarm El-Şeyh’te düzenlenen COP27’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi’nin (UNFCCC) resmi yan etkinliğinde başlatılan Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü’nden (TERI) okyanusların iklim müzakereleri için kritik öneme sahip olduğu konusunda artan fikir birliğini vurgulayan yeni bir politika özeti , okyanus-iklim eylemini yönlendirmek için kurumsal ve uygulama mekanizmalarının yanı sıra kesin hedeflere ve göstergelere duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
TERI politika özeti, COP27’deki UNFCCC resmi yan etkinliğinde sunuldu


“Okyanuslar-İklim Arayüzü: Küresel Müşterekler Temelli İklim Eylemi için Çıkarımlar” politika özeti, TERI ve TERI İleri Araştırmalar Okulu tarafından, COP27’de Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu – Japonya ve Yerli Bilgi Ağı – Kenya.


Bilgi belgesi, 2022’de Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde başlatılan Act4Earth girişiminin COP27 Pusula bileşeninin bir parçası olarak üretildi. Şarm El-Şeyh’teki lansman sırasında TERI Kıdemli Üyesi Dr. Shailly Kedia, Act4Earth politikası, COP27 müzakereleri, çevre için yaşam tarzlarının uluslararasılaştırılması, kapsayıcı enerji geçişleri ve okyanus-iklim arayüzü hakkında bilgi verir.


Dünyanın bilinen en büyük karbon yutağı olan okyanuslar, 2015’te düzenlenen COP21’e kadar iklim değişikliği müzakerelerinden büyük ölçüde çıkarıldı. iklim ve okyanus yönetişimi.


“UNFCCC rolünü dünyanın en önemli karbon yutağı olarak açıkça tanımlamasına rağmen, okyanuslar iklim değişikliği müzakerelerinde uzun süredir ihmal ediliyor. TERI’den Seçkin Araştırmacı Dr. Prodipto Ghosh, “BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) de dahil olmak üzere, Açık Denizlerle ilgili mevcut yamalı anlaşmalar, Açık Denizlerin iklim değişikliği ile ilgili rolüne nadiren değiniyor” dedi. .


Politika özeti, iklim-okyanus arayüzündeki boşlukları vurgular ve onu küresel müştereklerin merceğinden inceler. Küresel müşterekler, tek bir ülkenin yetki alanına girmeyen kaynak alanlarıdır ve bunların üzerinde tam sorumluluğa sahip tek bir devlet veya bölge olmadığı için yönetişimi tartışmalı olmaya devam etmektedir.


Mevcut iklim rejimindeki boşluklara işaret eden Dr. Kedia, “İklim müzakereleri taraflarca yürütüldüğünden, ulusal yetki alanlarındaki iklim eylemleri daha fazla ilgi görüyor ve okyanuslar da dahil olmak üzere küresel müşterekler, iklim hırsı açısından bir odak alanı olmadı ve eylem.” UNFCCC ve UNCLOS’u içeren iklim rejimi ile okyanus rejimi arasında daha fazla etkileşim ihtiyacının altını çizdi.


Bilgi belgesi, okyanus eşitliği sorunlarının genellikle açıkça ifade edilmediğini gözlemler. “Bugüne kadar okyanusların fayda dağılımının adaletsiz olduğu ve okyanus ekonomisinin öncelikle zengin ulusların ve firmaların yararına olduğu zor bir gerçektir” diye belirtiyor. Okyanuslar bir karbon yutağı görevi görerek iklim değişikliğinin hızını yavaşlatmaya yardımcı olurken, asitlenme, ısınma, değişen dolaşım modelleri ve yükselen deniz seviyeleri gibi iklim değişikliği etkileri de onu derinden etkiledi.


“Mevcut uluslararası anlaşmalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında derinden eşitsiz muamele ile işaretlenmiştir. Okyanusların iklim değişikliği üzerindeki rolünü koruyan ve geliştirmeye yardımcı olan ve ülkelerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen UNFCCC kapsamında daha kapsamlı bir anlaşmaya veya protokole geçilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken, UNFCCC’nin ‘ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler’ ilkesine, eğer böyle bir yaklaşımın başarı şansı olması gerekiyorsa, tam olarak saygı gösterilmelidir” dedi Dr. Ghosh.


Politika notunda iklim rejimi ile okyanuslar rejimi arasındaki arayüzü güçlendirme ihtiyacı vurgulanıyor. “Şu anda, arayüz büyük ölçüde Rio sözleşmeleri arasındaki etkileşimleri içeriyor. Bunun, BMDHS’yi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG’ler) ve kutup bölgelerindekiler de dahil olmak üzere çeşitli çevre anlaşmalarını içerecek şekilde genişletilmesi gerekiyor” gözleminde bulunuyor.


Okyanusların ve açık denizlerin UNFCCC kapsamındaki mevcut araç ve süreçlere daha iyi entegre edilmesi, SKH’lerin 14. Hedefi kapsamında şu anda rapor edilenin ötesine geçmek için küresel gösterge çerçeveleri hakkında raporlama ihtiyacı ve yerel topluluklar ve savunmasız ülkelerle onları ve seslerini küresel platformlara taşıyın, politika özetinin yazarları tarafından önerilmektedir.


Ayrıca, okyanus yönetişimindeki bilgi boşluğunu ele alan ve okyanus yönetişiminde özel sektörün rolünü açıkça tanımlayan, geliştirilmiş okyanus yönetişimi ve yönetimi için tartışıyor.


Politika özetine buradan erişin:


TERI Hakkında

Hindistan merkezli Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü (TERI), politika araştırması, teknoloji geliştirme ve uygulama becerilerine sahip bağımsız, çok boyutlu bir araştırma kuruluşudur. Enerji, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında bir yenilikçi ve değişim temsilcisi olan TERI, yaklaşık 50 yıldır bu alanlarda konuşmalara ve eylemlere öncülük etmektedir. Merkezi Yeni Delhi’de bulunan, Hindistan’ın altı şehrinde merkezleri vardır ve bilim adamları, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, idari profesyoneller ve son teknoloji altyapıdan oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından desteklenmektedir.

Feragatname:
Bu Basın Bülteni, The Eastern Herald’ın yazı işleri ekibi tarafından incelenmemiş veya onaylanmamıştır.


Kaynak : https://www.easternherald.com/2022/11/18/teri-policy-brief-launched-at-cop27-calls-for-making-oceans-critical-to-climate-action/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir