Ocak ayı elektrik faturalarıyla ilgili açıklama geldi

Elektrik Yayma Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye kadar, 2022 ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Ocak ayı elektrik faturalarıyla ilgili açıklama geldi

Yurttaşların ocak ayında eline geçen elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlar şaşkınlık yaratmış ve aralık ayı tüketimine de zamlı tarife uygulandığı yolunda şikayetler yapılmıştı.

Elektrik Bölüştürme Hizmetleri Derneği (ELDER) fiyatlandırmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada “2021 aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 ocak ayına ait tüketimler mevcut (cari) dönemin tarifeleriyle kademeli olarak fiyatlanmaktadır,” denildi.

Faturaları hakkında detaylı data edinmek isteyenlerin elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerini arayabilecekleri açıklanmış izah etme şöyle:

“Aşamalı elektrik tarifesi uygulaması konut (ikâmetgâh) abone grubu alçak gerilim tek zamanlı tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, endeks okuma dönemi boyunca günlük sıradan 5 kilovatsaat ile altında ve üstünde elde etmek üzere 2 ayrı kademeye bölünmüştür. Günlük sıradan 5 kilovatsaat ve altındaki tarifelere maliyetler düşük olarak yansıtılmakta olup, bu kullanım ile dünya genelinde büyüyen enerji maliyetlerinden vatandaşlarımızın korunması amaçlanmaktadır.

TÜKETİCİLERE KADEMELİ YANSITMA YAPILIYOR

Uygulamanın 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sebebiyle, laf konusu gruba dahil tüketicilere ait faturalarda bütün tüketimler her koşulda aşamalı olarak gösterilmektedir. 1 Ocak 2022 tarife değişikliği sonrası sayaç okuması yapılan ve tüketim periyodu kısmen 31 Aralık 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarında eski ve yeni tarifeler birlikte dikkate alınmaktadır. 2021 aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 ocak ayına ait tüketimler mevcut (cari) dönemin tarifeleriyle aşamalı olarak fiyatlanmaktadır. Bu dilekçe EPDK kadar belli usul ve metodoloji zarfında yapılmaktadır.

Faturaları hakkında detaylı data ihtiyacı olan bütün müşteriler elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerinden istedikleri zaman veri alabilirler. EÜAŞ Fiyatları Elektrik Dağılma Şirketlerinin gelirleri 5 yıllık dönemler için sabit ve TÜFE endeksli, görevli miktar şirketlerinin gelirleri ise elektrik miktar maliyetleri üzerinden yüzde 2,38 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarafından elektrik yayma ve görevli tedarik şirketlerine düşük fiyatlı elektrik satılması suretiyle bu şirketlerin fahiş karlar elde etmeleri olası değildir.

Kaldı ancak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na kadar elektrik yayılma şirketleri; genel yakma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan tedarik ederler. EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye yan olan tüketiciler için toptan satmak tarifesinden elektrik enerjisi satar. Bu şirketlere miktar edilecek enerji miktarı, EÜAŞ portföyünün yeterliliğine ve EPDK göre alınacak karara bağlıdır. EÜAŞ halihazırda perakende şirketlerine kısıtlı bir kapasite ile enerji tedariki yapabildiğinden; görevli arz şirketleri enerji ihtiyaçlarının çok düşük bir miktarını EÜAŞ’tan tedarik edebilmektedir.

SON 1 YILDA FİYAT YÜZDE 275 ORANINDA YÜKSELDİ

Görevli tedarik şirketleri yüksek miktardaki enerjiyi hür piyasadan yüksek fiyatlı olarak temin ederler. Hür piyasa fiyatları küresel piyasalardaki emtia fiyatları ve döviz kurundaki artma paralelinde son bir yılda (2021 Ocak – 2022 Ocak) yüzde 275 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin aşağı belirlenmesi faturaları düşürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyette iken perakende şirketlerin gelirlerine bir etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlı kâr oranı olmasından nedeniyle perakende şirketlerinin kârlılıklarını negatif etkilemektedir.

Elektrik yayma sektöründe etkinlik belirten şirketler, 2013 yılında tamamlanan özelleştirme ihaleleri sonucunda yaklaşık 13 milyar dolar yatırımla dağıtım hizmetlerini devralmıştır. 21 bölüştürme bölgesinde etkinlik belirten şirketlerimiz, elektrik bölüştürme altyapısı için 2011 yılından 2020 sonuna kadar 2021 Haziran TÜFE bedeli ile toplam 75 milyar TL yatırım yapmıştır. Bu Nedenle, kamunun elektrik altyapısı için masraf yapmasına lüzum kalmamış ve bu kaynak ayrı kamusal hizmetlere aktarılabilmiştir. Elektrik bölüştürme sektörü, 57 bini doğrudan olmak üzere doğrudan ve dolambaçlı toplam 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır.”

Yorum yapın