Kamu idareleri bütçeleri düzenlenirken uyulacak kurallar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kadar hazırlanan Merkezi Idare Kapsamındaki Millet İdarelerinin Belirli Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Mevzuat, Devlete Ait Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, muhakkak hesap cetvelleri mali hizmetler birimi kadar, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uygun şekilde, bütçe uygulamasına başlıca muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanacak. Bu hesaplar, Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde ilgili bakan ve üstteki yönetici göre imzalanmış olarak 4 nüsha halinde ilgili idareler göre Bakanlığa gönderilecek. İdarelerin belirlenmiş hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılacak. program Kamu idarelerince düzenlenecek bütçe cetvelleri de yönetmelikte sıralanırken bu cetvellerin hangi unsurları içerecek şekilde hazırlanacağı da belirtildi. Bütçe uygulama sonuçları cetveli, millet idarelerinin Bütçe Kanunu ile belirlenen programlara tayin edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmeleri ile gelir tahmini yapılan millet idarelerinin bütçe kazanç bilgilerini içerecek şekilde düzenlenecek ve ilgili bakan göre imzalanacak. Program bazında bütçelemeye geçilmesiyle birlikte, program bazında bütçe giderleri cetveli ile program ve ekonomik sınıflandırmaya kadar bütçe giderleri cetveli de hazırlanacak. Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileriyle istikrarlı olması gerekecek. Kurumlardan gelen belirli hesaba başlıca cetveller ile mizanlardaki bilgiler aralarında kararsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili halk idaresinden isteyecek. Bakanlıkça verilen zaman içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde koşul Cumhurbaşkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına bildirilecek. Resmi-Gazete Öte Taraftan, Define ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Merkezi Yönetim Belli Hesap Kanunu Teklifi eki cetvellerin düzenlenmesine ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, 2021 yılı itibarıyla Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nun ve kurum bütçelerinin performans esaslı program bütçe yaklaşımıyla hazırlanması sebebiyle bütçe başvuru formu sonuçlarını içeren ve kurum muhakkak hesap cetvellerinin icmali olan önerge eki cetvellerde değişikliğe gidildi. Bu amaçla Merkezi Yönetim Belli Hesap Kanunu Teklifi eki cetveller ile bunların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar her yerde belirlendi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir