İran, İyileştirici Nükleer Adımlarını NPT’ye Uygun Olarak Açıkladı


İran’ın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar büyükelçisi vekili, bu yorumları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun, üyelerin ülkenin nükleer programını, nükleer program kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak eleştiren batı destekli bir kararı oylamaları gerektiği toplantısına yaptığı konuşmada yaptı. 2015 anlaşması, JCPOA.

Mohammad Reza Ghaebi toplantıda, ajansın İran’ın yükümlülüklerine odaklandığını, JCPOA’daki diğer imzacıların yükümlülüklerinin ise göz ardı edildiğini söyledi.

Yönetim kurulu toplantısında, “Yasadışı yaptırımların yayılmasını denetleyecek uluslararası bir örgüt olsaydı, ABD ve E-3 Avrupa ülkeleri tarafından Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki ihlallere ilişkin raporlar uzun bir liste haline gelirdi” dedi.

ABD’nin Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi şöyle dursun, bu tür tek taraflı yaptırımların ülke dışından dayatılması, başlı başına uluslararası hukukun ihlalidir.”

Ghaebi, yaptırımların başkalarına yasa dışı ekonomik kısıtlamalar getirdiğini ve bunun BM Şartı’nda yer alan diğer ülkelerin işlerine müdahale etmeme ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

“[By using the sanctions]ABD, bağımsız ülkelerin yaptığı siyasi tercihleri ​​kendi dış politika öncelikleri doğrultusunda etkilemeye çalışıyor” dedi.

Ghaebi, İran’ın nükleer iyileştirme adımlarının JCPOA’nın 26. ve 36. paragrafları kapsamına girdiğini, ABD yaptırımlarının “misilleme veya karşılıklı önlemler olarak değerlendirilemeyeceğini” vurguladı.

Ayrıca, İran varlıklarını engelledikleri ve İran’a yönelik ABD yaptırımlarına bağlı kaldıkları sürece, JCPOA’yı desteklediklerini iddia edemeyeceklerini söyleyerek nükleer anlaşmaya imza atan Avrupalıları da eleştirdi.

Büyükelçi, İran’ın iyileştirici nükleer önlemlerini NPT kapsamındaki yükümlülükleri ve haklarıyla sınırladığını da sözlerine ekledi.

Ghaebi, şimdi ve JCPOA’yı canlandırmak için uzun süredir devam eden görüşmelerden sonra bile, ABD’nin İran’a yönelik azami baskı kampanyasını sonlandırıp sonlandırmayacağı ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine doğrulanabilir bir şekilde saygı gösterip göstermeyeceğini henüz netleştirmediğini söyledi.


Kaynak : https://ifpnews.com/iran-nuclear-npt/

Yorum yapın

SMM Panel